Research on Application Operation Development of Space-Integrated-Ground Information Network
Qiang MEI, Nan SHI, Yanxiao LI, Xionghong PENG, Chang JIANG
Space-Integrated-Ground Information Networks . 2020, (2): 95 -102 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-8930.20200213