DBN深度学习算法在反窃电系统中的应用
李丹丹,葛冰玉,黄文雯,谢磊,钱升起
Application of DBN deep learning algorithm in anti stealing electricity system
Dandan LI,Bingyu GE,Wenwen HUANG,Lei XIE,Shengqi QIAN
电信科学 . 2019, (2): 113 -117 .  DOI: 10.11959/j.issn.1000-0801.2019038