XAI架构探索与实践
夏正勋, 唐剑飞, 杨一帆, 罗圣美, 张燕, 谭锋镭, 谭圣儒
Exploration and practice of XAI architecture
Zhengxun XIA, Jianfei TANG, Yifan YANG, Shengmei LUO, Yan ZHANG, Fenglei TAN, Shengru TAN
大数据 . 2024, (1): 86 -109 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-0271.2024013