Investigation of smart economic zone planning scheme
Lei-lei ZHOU,Wei JIANG,Meng WANG,Shi-yan DU
Chinese Journal on Internet of Things . 2017, (3): 72 -76 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2017.00035