Technology evolution and industry development of 5G + industrial proximity network
Shiying ZHENG, Yuan LI, Bohan YANG, Shuai MA, Shanpeng XIAO
Telecommunications Science . 2022, (Z1): 17 -27 .  DOI: 10.11959/j.issn.1000-0801.2022104