Variable granularity service function chain mapping algorithm based on microservice architecture
Xiaochun WU, Chen HONG, Yue ZHANG, Junnan ZHANG, Jingjing ZHOU
Telecommunications Science . 2022, (12): 11 -26 .  DOI: 10.11959/j.issn.1000-0801.2022289