Indoor localization system based on multi-information fusion
NIU Jian-wei, QI Zhi-ping, LYU Wei-feng, LI Hui-yong, SHENG Hao
Chinese Journal on Internet of Things . 2017, (1): 55 -66 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2017.00008