Tramway obstacles detection based on information fusion of MMV radar and machine vision
Guang-yao ZHAI,Rong CHEN,Jian-feng ZHANG,Ji-guang ZHANG,Cheng WU,Yi-ming WANG
Chinese Journal on Internet of Things . 2017, (2): 76 -83 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2017.00021