Comprehensive sensing system of new smart city
Jing YANG,Zuwei ZHANG,Daoyuan YAO,Yang HU,Junjiang QIAN,Zhe ZHOU,Xubo HU,Yupeng YUAN,Xiaofei LI
Chinese Journal on Internet of Things . 2018, (3): 91 -97 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2018.00068