MetaGrid: a parallel grids based approach for next generation smart power systems
Xiaoshuang LI, Xiao WANG, Linyao YANG, Yonglin TIAN, Yutong WANG, Jun ZHANG, Fei-Yue WANG
Chinese Journal of Intelligent Science and Technology . 2021, (4): 387 -398 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-6652.202139