Decentralized autonomous organizations:the state of the art,analysis framework and future trends
Wenwen DING,Shuai WANG,Juanjuan LI,Yong YUAN,Liwei OUYANG,Fei-Yue WANG
Chinese Journal of Intelligent Science and Technology . 2019, (2): 202 -213 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-6652.201917