Distributed agricultural organization based on federated learning
Mengzhen KANG, Xiujuan WANG, Dong LI, Xuwei WANG, Haoyu WANG, Menghan FAN, Yulin XU, Fei-Yue WANG
Chinese Journal of Intelligent Science and Technology . 2022, (2): 288 -297 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-6652.202231